Tulityökoulutus

Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia töitä, joita säätelevät monet lait, säädökset ja määräykset. Tulitöitä ohjaava lainsäädäntö edellyttää suunnitelmallisuutta, onnettomuuksien ennalta ehkäisyä ja onnettomuuksiin varautumista henkilöiden, ympäristön ja omaisuuden turvaamiseksi.

Suomessa on jo yli puolitoista miljoonaa tulityökoulutettua. Tulityökursseja on toteutettu Suomessa vuodesta 1988 alkaen ja osa koulutetuista onkin päivittänyt osaamisensa jo useampaan kertaan. Kurssin todistus, tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta.
SPEKin myöntämä tulityökortti on voimassa pohjoismaissa ja vastaavasti muiden pohjoismaisten palontorjuntaliittojen myöntämä tulityökortti hyväksytään Suomessa.

Sivupalkista saat lisätietoa tulityökoulutuksista.